Den gode kommunikationsplan

En kommunikationsplan er et godt styringsredskab, når du vil ramme din målgruppe præcist. Nedenfor finder du de punkter, som indgår i den gode kommunikationsplan. Processen er iterativ, dvs. at man ofte bevæger sig frem og tilbage mellem punkterne.

Fremgangsmåde 

Lav en kort beskrivelse af virksomheden, dens historie og aktuelle udfordringer. Derefter skitseres de overordnede budskaber, som f.eks. kan være produktpræsentation, faglig viden eller imagebærende budskaber. Herefter afgrænses målet for kommunikationen, f.eks. at opnå en bestemt kendskabsgrad, at optimere salg, at opnå holdnings- og adfærdsændring eller medføre bestemte beslutninger.

Det er herefter vigtigt med en analyse og prioritering af interessenter. Find ud af, hvem virksomhedens interessenter er. Tegn f.eks. en cirkel rundt om problemet og list alle op, som har interesse i sagen. Husk baglandet f.eks. medarbejdere, bestyrelse og aktionærer. Prioriter primære – sekundære – potentielle interessenter – hvad er deres interesser i sagen? Nogle interessenter er også kanaler for kommunikationen (for eksempel medier) – hvordan skal de håndteres? Måske er der mulige alliancepartnere blandt interessenterne – for eksempel andre, som beskæftiger sig med samme problemstilling?

Afdæk efterfølgende de vigtigste målgrupper og udvælg de budskaber, som skal kommunikeres til de enkelte målgrupper.

Hvilke medier er relevante for din målgruppe og interessenter? Tænk over, hvilken effekt massemedier har, f.eks. trykte, elektroniske, lokale og landsdækkende. Hvis din målgruppe bruger internettet meget, vil det f.eks. være relevant at optimere sin hjemmeside, så den fremstår tidssvarende og spændende og med relevant indhold for modtageren.

En god kommunikationsplan ændrer sig med tiden, i takt med, at virksomhedens værdier, mission og vision ændrer sig. Det betyder, at man hele tiden skal forny sig, tænke nyt og være opmærksom på forandringer i kommunikationen.