Virksomhed i problemer

Din virksomhed har problemer. Alvorlige økonomiske problemer. Du har faktisk overvejet selv at indgive en konkursbegæring. Det kan være fornuftigt. Men inden du gør det – og inden det her med lukning af virksomheden virkeligt kommer på tale, så skal du altså finde en konkurs advokat – og tale – stille og roligt – med ham eller hende om problemerne.
Det er nemlig sådan, at når vi taler om lukning af virksomhed, så er det en beslutning, der vil være meget svær at ændre på. Derfor bør du – og advokaten – undersøge, om der er mulighed for, at du kan få styr på økonomien i virksomheden – på en eller anden måde.

Mulighed for rekonstruktion

Det kan være, at der skal laves en rekonstruktion af virksomheden, hvor du skiller dig af med usunde elementer i den. Det kan være, at du blot skal søge om sanering af din gæld.
Rekonstruktion af en virksomhed kan ske på forskellige måder:

Den kan begynde med konkursbegæringen, hvor konkurs advokaten, der skal stå for selve behandlingen af konkursboet, undersøger, om der er muligheder for at omdanne virksomheden.

Indgive konkurserklæring selv

Men den kan også begynde, inden du indgiver din konkurserklæring. Dette kaldes for en stille rekonstruktion. Sådan én går i korthed ud på, at du, din advokat og nogle af dine kreditorer taler sammen om, hvordan I eventuelt får din virksomhed på fode igen. De færreste kreditorer vil nægte at lytte til dine argumenter og forklaringer. Det kan godt være, at du vil møde en masse indvendinger fra dem. Men de vil lytte. Og ofte vil de også gerne samarbejde. De ved jo, at hvis du skal lukke virksomheden, så mister de en kunde! Sådan en rekonstruktion kan føre til, at du måske vinder tid, så du kan nå at betale af på din gæld. Og dermed komme dine øvrige kreditorer i møde.

Det er værd at undersøge. Men husk: Du skal have en advokat med dig. Én der ved alt om rekonstruktion og konkurs. Du skal under ingen omstændigheder begive dig ud i forhandlinger med kreditorer, uden en advokat ved din side. Du kan nemlig komme til at gøre noget, som ikke er helt lovligt. Fx at betale en eller flere særlige kreditorer, inden du også betaler andre. Dette er ikke tilladt. Og det kan derfor give dig katastrofale konsekvenser. En lukning af virksomheden vil højst sandsynligt blive resultatet. Og det var jo ikke det du ville opnå. Tværtimod. Du ville gerne redde virksomheden fra lukning.

Rekonstruktion er dog ikke nemt. Også selv om lovgivningen for dette område er blevet ’blødere’. Alt i virksomheden skal vurderes og evalueres. Der skal lægges en ny plan for den. Den skal måske ændre selskabsform. Ejerskabet skal måske flyttes til en anden juridisk eller fysisk person.

Uden advokaten til hjælp går det galt

Alt dette kan konkurs advokaten bistå dig med at finde ud af. Og hvor finder du så en rigtig dygtig konkurs advokat? De hænger jo ikke som modne frugter på træerne.

Ja, du går naturligvis først på internettet og søger efter ”advokat konkurs”. Du ringer op og får en samtale med dem, du finder. Og så vælger du at tale videre med den advokat, som du synes bedst om.