Arbejdsskade – hvad nu?

Det kan godt være, at du har prøvet det. Jeg har ikke. Men det at blive mere eller mindre invalid, fordi man har fået en arbejdsskade, er ødelæggende. Ikke kun for den, der har fået arbejdsskaden. Også for familien, der omgiver den, der er kommet til skade.

Ny hverdag

Hverdagen skal ændres. Der kommer givetvis bekymringer om, hvordan økonomien skal hænge sammen, når en arbejdsskade gør et familiemedlem uarbejdsdygtig. Der kommer bitterhed ind, fordi det, man måske har arbejdet hen imod i mange år, bliver bremset, hvis ikke totalt stoppet. Helt sikkert kommer der smerter. Måske bliver det kroniske smerter. Og selv om forsikringen og staten hjælper, så er der mange spørgsmål, som måske først dukker meget sent op.

Den rette advokat

Derfor, hvis du selv, eller hvis du kender en, som har fået en arbejdsskade, så bør du finde – eller anbefale, at den, du kender, finder – en arbejdsskade advokat som https://bjsj.dk/erstatningsadvokater/arbejdsskader/. Han eller hun vil nemlig kunne hjælpe dig med at få erstatning eller kompensation. Hun – eller han – vil kunne fortælle dig, hvad du har ret til, og hvordan du skal håndtere den proces.

Det kan være en svær proces at skulle ind i. Det kan være endnu en bekymring, fordi du måske har så mange andre ting som du også skal have styr på i din fremtidige tilværelse.
Men en dygtig arbejdsskade advokat vil ikke kun kunne vejlede dig. Han vil ofte gerne varetage alt papirarbejdet, som følger i kølvandet. Der vil være en masse samtaler og korrespondance med forsikringsselskaber, som han vil kunne varetage. Det kan jo være lidt svært at forstå de snørklede sætninger, som forsikringsselskaber bruger. Der vil være møder med arbejdsgiverens advokater. De kan også være svære at forstå.

Få ro i sindet

Ved at få en arbejdsskade advokat til at tage sig af din sag vil du dermed få tid og ro til at koncentrere dig om, hvad du skal gøre fremover. Skal det være omskoling, så du kan udføre et andet arbejde? Skal det være bare at lære at kunne bruge din krop normalt igen? Det kan din advokat ikke fortælle dig. Det kan du og din læge svare på. Og I skal have den nødvendige tid, så I finder svaret.

Det kan være en meget svær proces. Derfor bør du, hvis du har fået konstateret en arbejdsskade ikke bare opgive og slå dig til tåls med, at ’sådan er det bare’. Det er hårdt, men med hjælp fra en arbejdsskade advokat kan du måske få en højere erstatning end du oprindeligt troede. Du får hjælp og vejledning til at komme igennem en eventuel retssag. Og du kan dermed bedre koncentrere dig om at komme videre med dit liv.

Måske synes du, at udgiften til en god advokat er i overkanten af, hvad du kan betale. Det er der råd for. Du kan jo tale med din fagforening. De kender helt sikkert til andre tilfælde, der ligner dit – og de har helt sikkert forbindelse til en række dygtige arbejdsskade advokater. Måske har dit kontingent allerede givet dig ret til, at du skal have hjælp fra dem. Undersøg det. Giv ikke op.