Pension og investering

Den økonomiske nedtur på aktiemarkederne  over de seneste år understreger igen, at risikospredning er altafgørende. Men det er blevet sværere og sværere at opnå risikospredning på din investering og pension, fordi kurser på aktier og obligationer fra verdens forskellige lande udvikler sig mere ensartet. Det skal forstås på den måde, at det normalt forholder sig sådan, at når kurserne stiger på obligationer, falder de på aktier. Det giver dig stabil udvikling på din investering og pension, eller sagt med andre ord – det giver dig risikospredning. Men er det fyldestgørende at supplere dine danske værdipapirer med lidt tyske? Eller skal du til udlandet for at få risikospredning?

Så tæt er aktier og obligationer knyttet

Tabellen viser, at hvordan obligationer og aktier hænger sammen. Procentsatserne ligger i intervallet -100 % og 100 %. -100 % tolkes således, at aktie- og obligationskurser udvikler sig helt modsat af hinanden, mens 100 % indikerer, at de stiger og falder ensartet. Det gælder altså om at supplere sin investering i aktier med obligationer, der udvikler sig modsat af aktier, og det er de laveste tal i tabellen. Finder man aktier og obligationer, der hænger mindst muligt sammen, udvikler ens pension og investering sig stabilt. Du får enten i pose eller sæk.

 

Indeks over aktiverSammenhæng mellem aktier og obligationer de sidste ti år
Statsobligationer fra hele verden27 %
Euro selskabsobligationer45 %
Nordamerikanske statsobligationer

 

-20 %
Nordamerikanske selskabsobligationer32 %
Statsobligationer fra emerging markets58 %
Guld8 %
Ejendomme77 %

Kilde: Blackrock

Bolig og aktier passer dårligt sammen

Vi kan ikke ud fra tabellen sige, hvordan et hus i Sønderjylland eller Nordsjælland udvikler sig med aktier fra hele verden, men som udgangspunkt er der et tæt sammenhæng mellem ejendomspriser og aktiepriser. Skal jeg give et knivskarpt generelt råd er det, at du holder dig langt fra at se sommerhuset som en investering. Det er noget du nyder, og hvis du vil investere, skal du hellere købe en samling aktier og obligationer. Og så lige et hurtigt spørgsmål fra hoften. Hvis du køber en sommerhus eller en anden bolig som investering, vil jeg påstå, at du nok kommer til at gøre det med lån. Men kunne du finde på at låne til at købe aktier? Hvis du svarer ja til at låne til en bolig, svarer det til at ville låne til at købe aktier.

Statsobligationer og aktier

En af de bedre måder at sprede risikoen i forhold til aktier er at købe amerikanske statsobligationer med lang løbetid. Tabellen viser, at de nordamerikanske obligationer går i modsat at aktierne. Forklaringen er, at når aktiemarkedet styrtdykker, køber investorerne gerne sikre obligationer. Statsobligationer fra ”udviklingslande” såsom Rusland udvikler sig noget nærmere aktierne, og det er et tegn på, at de har større risiko, og det er noget investorerne smider fra sig, når der er ”krise” eller dårlige økonomiske udsigter

Hvad med guld

Guld ser ud til at udvikle sig ganske forskelligt i forhold til aktier, og bør derfor være oplagt. Det kan jeg bare ikke anbefale dig, for det er egentlig blot et væddemål på, om guldprisen stiger. Guld er jo ikke et selskab, der tjener penge på ydelser og produkter. Hvis du ønsker ekstra guld, så køb heller et aktieselskab, der graver guld, og hvis aktiekurs udvikler sig tæt med guldprisen.

Sådan spreder du risikoen på din pension

Du finder ikke en billigere måde at sprede risikoen på din pension end ved at købe ETF’er (børshandlede fonde) via online handel i en bank. Tabellens kategorier af obligationer kan købes med ETF’erne fra iShares og Vanguard, der minder meget om danske investeringsforeninger – blot til en meget lavere pris. Det spreder din risiko på 2.000-3.000 værdipapirer fra hele verden og får din investering og pension til at udvikle sig stabilt.